Yeuphe
Man, 28y
28 years old, Man
2.9k

Tôi thích Quay tay từ nhỏ rồi năm mười ba tuổi tuổi tôi đã xem phim sex rồi nên tôi rất thích Quay tay quay tay rất sướng mỏi lần tôi xem phim sex là tôi núng lên là tôi phải quay tay 12 Năm qua tôi đã quay tay đến giờ vẫn còn chưa từ bỏ việc đó trừ khi tôi đã có vợ .... Ngày ngày tôi cứ như thế Dương vật tôi to ra rất nhiều độ tròn của Dương vật tôi 15cm chiều dài dương vật 17cm tôi cảm thấy rất hài lòng trong 12 năm .. tôi cũng rất thích ai mà muốn bú dương vật tôi thì liên hệ Zalo tôi ... tôi không phải gây tôi chỉ muốn cho anh em được thỏa mãn thôi đây là những gì về tôi .. tôi tuổi Tuất .. Zalo tôi tên thế giới ảo tình yêu thật ...
+